Anunțuri sesiuni proiecte arhivă

Apel scurt M9/6B

Apel M9/6B

Apel scurt M9


Apel de selectie Măsura 1/ 6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural


Apel de selectie Măsura 1/ 6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural – august 2018


Apel de selectie M5/6A- Investiții în active fizice non-agricole  – august 2018


Apel de selectie Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor


Apel de selectie M7_2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol- mai 2018


Apel de selectie M1/6B ” Valorificarea patrimoniului natural și cultural”_Aprilie 2018


Apel de selectie Măsura 4_2A Investiții în active fizice agricole


Apel de selectie Măsura 7_2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol


Prelungire Apel de selectie M 1

Apel de selectie Măsura 1/ 6B Valorificarea p.trimoniului natural și cultural


Prelungire Apel de selectie M 2 

Apel de selectie Măsura 2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative


Prelungire Apel de selectie M 6

Apel selectie Măsura 6/6A Dezvoltarea activităților non-agricole


Apel de selectie – M3/6B ” Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania”

Apel de selectie M 4/2A- Investiții în active fizice agricole

Apel de selectie M 7/2B – Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Anunt prelungire M2/3A  Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative: Apel de prelungire M2/3A Data postării: 02.10.2017

ERATA – M2 Data postării: 02.10.2017

Apel de selectie M2/3A- Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Apel de selectie M5/6A- Investiții în active fizice non-agricole

Apel de selectie M6/6A-Dezvoltarea activităților non-agricole

Apel de selectie M1/6B ” Valorificarea patrimoniului natural și cultural”

Apel de selectie M3/6B ” Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania”

Apel de selectie M4/2A ” Investiții în active fizice agricole ” 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes