Anunțuri sesiuni proiecte arhivă

Apel scurt M9/6B

Apel M9/6B

Apel scurt M9


Apel de selectie Măsura 1/ 6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural


Apel de selectie Măsura 1/ 6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural – august 2018


Apel de selectie M5/6A- Investiții în active fizice non-agricole  – august 2018


Apel de selectie Ghid M2_3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor


Apel de selectie M7_2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol- mai 2018


Apel de selectie M1/6B ” Valorificarea patrimoniului natural și cultural”_Aprilie 2018


Apel de selectie Măsura 4_2A Investiții în active fizice agricole


Apel de selectie Măsura 7_2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol


Prelungire Apel de selectie M 1

Apel de selectie Măsura 1/ 6B Valorificarea p.trimoniului natural și cultural


Prelungire Apel de selectie M 2 

Apel de selectie Măsura 2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative


Prelungire Apel de selectie M 6

Apel selectie Măsura 6/6A Dezvoltarea activităților non-agricole


Apel de selectie – M3/6B ” Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania”

Apel de selectie M 4/2A- Investiții în active fizice agricole

Apel de selectie M 7/2B – Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Anunt prelungire M2/3A  Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative: Apel de prelungire M2/3A Data postării: 02.10.2017

ERATA – M2 Data postării: 02.10.2017

Apel de selectie M2/3A- Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Apel de selectie M5/6A- Investiții în active fizice non-agricole

Apel de selectie M6/6A-Dezvoltarea activităților non-agricole

Apel de selectie M1/6B ” Valorificarea patrimoniului natural și cultural”

Apel de selectie M3/6B ” Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania”

Apel de selectie M4/2A ” Investiții în active fizice agricole ”